Sohosai Rebranding

部局横断組織を新しく立ち上げ、筑波大学学園祭「雙峰祭」のロゴおよびビジュアルアイデンティティを策定しました。

No contents to show


Haruki Kinoshita

@harukikinoshita

Copyright © 2021. Haruki Kinoshita